6Aika: Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta (CityIoT). Vaatimusmäärittely V1.00 FIN

Authors:
Sten H., Hyysalo J., Leppänen T., Systä K.

Publication type:
D4 Published development or research report or study

Place of publication:

Keywords:
6G Publication

Published:

Full citation:
Sten, H.; Hyysalo, J.; Leppänen, T.; Systä, K. (2018) 6Aika: Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta (CityIoT). Vaatimusmäärittely V1.00 FIN. Euroopan Unioni. Euroopan aluekehitysrahasto. s. 22. https://www.cityiot.fi/hankkeesta/

DOI:
https://www.cityiot.fi/hankkeesta/

Read the publication here:
http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201901293353