Langattomuus teollisuudessa -työpaja

Perjantaina 9.10.2020, klo 12:00–15:00

Mikä?

Mobiiliteknologiaan perustuvat yksityiset verkot ja langattomat ratkaisut yleistyvät parhaillaan teollisissa ympäristöissä, kuten tehtaissa, teollisilla kampusalueilla ja logistiikkaterminaaleissa.

Tervetuloa ”Langattomuus teollisuudessa -työpajaan” keskustelemaan, mikä tällä hetkellä estää mobiiliyhteyksiin perustuvien ratkaisujen ja erityisesti 5G:n täysimittaista hyödyntämistä teollisissa sovelluskohteissa.

Työpajalla haetaan ensisijaisesti sisältöä ja osallistujia käynnistyneeseen Business Finland -hankevalmisteluun.

This event is in Finnish only.

Missä?

Tapahtuma järjestetään virtuaalisesti Zoomin välityksellä, perjantaina 9.10.2020, klo 12:00–15:00. Osallistumislinkki lähetetään tapahtumaan rekisteröityneille.

Kuka?

Kutsumme erityisesti tuotantolaitosten, teollisuuskampusten ja logistiikkakeskusten edustajia, teknologian ja palveluiden kehittäjiä, julkisen sektorin toimijoita sekä tutkijoita jakamaan ajatuksiaan teollisuuden digitalisaatiosta. Kutsumme osallistujia kertomaan millaisille kestäville 5G langattomille ratkaisuille olisi suurin tarve juuri nyt tai lähitulevaisuudessa sekä minkälaisia ratkaisuja on jo tarjolla tai kehitteillä.

Miksi?

Työpajan tavoitteena on:

Tunnistaa merkittävimmät mobiiliyhteyksien hyödyntämisen esteet teollisuudessa nykytilanteessa.

Keskustella millaisille langattomille ratkaisuille ja sovelluksille olisi tarvetta erilaisissa teollisten ympäristöjen käyttökohteissa, -tilanteissa ja -olosuhteissa.

Jakaa tietoa ja kokemuksia kehitteillä olevista ja jo saatavilla olevista langattomista ratkaisuista ja niiden hyödyntämisestä.

Kerätä ideoita sekä mahdollisia osallistujia valmisteilla olevaan Business Finland -hankkeeseen, jossa tutkitaan ja testataan kestäviä langattomia teollisuusratkaisuja.

Miten?

Työpajan aluksi valitut alustajat kertovat oman toimintaympäristönsä langattomien yhteyksien ja teollisuussovellusten haasteista ja tarpeista. Voit ilmoittaa kiinnostuksesi alustajaksi ilmoittautumislomakkeella.

Alustusten perusteella osallistujat tunnistavat uusia sovelluskohteita langattomuudelle ja niihin liittyviä yhteisiä haasteita.

Asiantuntijat esittelevät sovelluskohteisiin liittyviä, jo olemassa olevia teknologioita ja käyttökelpoisia ratkaisuja, joilla esiinnousseita haasteita olisi mahdollista ratkaista. Niiden pohjalta analysoidaan, mitä arvoa langattomuudella voidaan saavuttaa teollisuusympäristöissä ja millaisia kehitysaskeleita vaaditaan.

Tulokset?

Uuden Business Finland -hankkeen valmistelu pyrkii paitsi jatkamaan meneillään olevan 5GVIIMA -projektin tutkimusta, myös laajentamaan kokeiluja uusiin kohteisiin.  Osallistujat voivat hyödyntää uusia tarvelähtöisiä ideoita ja viimeisintä tietoa saatavilla olevista mobiiliratkaisuista omien organisaatioidensa toiminnan kehittämisessä.

Langattomia teollisuusratkaisuja pyritään kehittämään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä auttamaan Suomen teollisuutta vastaamaan kestävän kehityksen tavoitteiden asettamien vaatimusten saavuttamiseksi. Tavoitteena on tukea kestävää taloutta ja yhteiskuntaa siten, että teollinen toiminta olisi kannattavaa Suomen kaltaisessa kehittyneessä maassa myös tulevaisuudessa.

Ilmoittautuminen

Tervetuloa Langattomuus teollisuudessa –työpajaan keskustelemaan, mikä tällä hetkellä estää mobiiliyhteyksiin perustuvien ratkaisujen ja erityisesti 5G:n täysimittaista hyödyntämistä teollisissa sovelluskohteissa.